İnsanı Rahatlatan Esmaül Hüsna Esma Zikri

5107 izlenme21 Eylül 2017
Reklamlar
ALLAH  Her şeyin gerçek mabudu
 
ER-RAHMAN  Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
 
ER-RAHİM  Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
 
EL-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
 
EL-KUDDÜS Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
 
ES-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
 
EL-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
 
EL-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
 
EL-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan
 
EL-CEBBAR İstediğini zorla yaptıran
 
EL-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
 
EL-HALIK Her şeyi yoktan yaratan
 
EL-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
 
EL-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren
 
EL-GAFFAR Çok affeden
 
EL-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
 
EL-VEHHAB Bol bol hediyeler veren
 
ER-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
 
EL-FETTAH Her şeyi hikmetle açan
 
EL-ALİM Her şeyi hakkıyla bilen
 
EL-KABID İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
 
EL-BASIT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
 
EL-HAFID İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
 
ER-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten
 
EL-MUİZ İstediğine izzet veren ve şereflendiren
 
EL-MÜZİLL İstediğini zelil kılan
 
ES-SEMİ Gizli açık her sesi işiten 
 
EL-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören
 
EL-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren
 
EL-ADL Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
 
EL-LATİF Lutfu keremi bol olan 
 
EL-HABİR Her şeyden haberdar olan
 
EL-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden 
 
EL-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen
 
EL-GAFUR Kullarının günahlarını bağışlayan
 
EŞ-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan 
 
EL-ALİYY Her şeyiyle yüce olan 
 
EL-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur 
 
EL-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden
 
EL-MUKİT Her türlü mahlukata münasip rızık veren
 
EL-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
 
EL-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi
 
EL-KERİM İyilik ve ikramı bol olan
 
ER-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü
 
EL-MÜCİB Kullarının dualarına cevap veren
 
EL-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan
 
EL-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan
 
EL-VEDUD İtaatkar kullarını çok seven
 
EL-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz 
 
EL-BAİS Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
 
EŞ-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören
 
EL-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
 
EL-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan 
 
EL-KAVİYY Güç ve kuvveti sonsuz olan
 
EL-METİN Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
 
EL-VELİYY Müminlerin dostu olan
 
EL-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
 
EL-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen
 
EL-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
 
EL-MUİD Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten 
 
EL-MUHYİ Canlılara hayat veren
 
EL-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
 
EL-HAYY Gerçek hayat sahibi olan
 
EL-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
 
EL-VACİD İstediğini bulan
 
EL-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi
 
EL-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
 
ES-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
 
EL-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan
 
EL-MUKTEDİR Her şeye gücü yeten
 
EL-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren
 
EL-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan
 
EL-EVVEL Herşeyden önce olan
 
EL-AHİR Herşeyden sonra olan
 
EZ-ZAHİR Varlığı apaçık görünen
 
EL-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan 
 
EL-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan
 
EL-MÜTEALİ Ali, büyük
 
EL-BERR Herkesten fazla iyilik yapan
 
ET-TEVVAB Bütün tevbeleri kabul eden
 
EL-MÜNTEKİM Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
 
EL-AFÜVV Kullarını çok çok affeden
 
ER-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
 
MALİKÜL MÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır

 
 
ZÜL-CELALİ VEL İKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
 
EL-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun
 
EL CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan
 
EL GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
 
EL-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
 
EL-MANİ İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
 
ED-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
 
EN-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan
 
EN-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
 
EL-HADİ Kullarına hidayet veren
 
EL-BEDİ Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
 
EL-BAKİ Varlığının sonu olmayan
 
EL-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
 
ER-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
 
ES-SABUR Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Allahın mucizesi, çocukla kuzunun görülmeye deyer muhabbeti Cesur Adam Ayağı Kapana Kısılan Kurdu Bakın Nasıl Kurtarıyor.. KAMERA ÖNÜNDE ÖLEN HAYVANLAR (SubhanAllah Ölüm Anı) SURIYE DARAA'DA 2 YIL SONRA AÇILAN İKİ ŞEHİDİN MEZARI !! KİM SURİYEDE KARDEŞ SAVAŞI VAR DİYORSA GÖRSÜN !! SUBHAANALLAH....

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Kürtaj sırasında bebeğin hisettikleri ! içiniz ürperecek