İnsanı Rahatlatan Esmaül Hüsna Esma Zikri

3255 izlenme21 Eylül 2017
Reklamlar
ALLAH  Her şeyin gerçek mabudu
 
ER-RAHMAN  Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
 
ER-RAHİM  Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
 
EL-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
 
EL-KUDDÜS Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
 
ES-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
 
EL-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
 
EL-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
 
EL-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan
 
EL-CEBBAR İstediğini zorla yaptıran
 
EL-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
 
EL-HALIK Her şeyi yoktan yaratan
 
EL-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
 
EL-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren
 
EL-GAFFAR Çok affeden
 
EL-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
 
EL-VEHHAB Bol bol hediyeler veren
 
ER-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
 
EL-FETTAH Her şeyi hikmetle açan
 
EL-ALİM Her şeyi hakkıyla bilen
 
EL-KABID İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
 
EL-BASIT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
 
EL-HAFID İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
 
ER-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten
 
EL-MUİZ İstediğine izzet veren ve şereflendiren
 
EL-MÜZİLL İstediğini zelil kılan
 
ES-SEMİ Gizli açık her sesi işiten 
 
EL-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören
 
EL-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren
 
EL-ADL Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
 
EL-LATİF Lutfu keremi bol olan 
 
EL-HABİR Her şeyden haberdar olan
 
EL-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden 
 
EL-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen
 
EL-GAFUR Kullarının günahlarını bağışlayan
 
EŞ-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan 
 
EL-ALİYY Her şeyiyle yüce olan 
 
EL-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur 
 
EL-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden
 
EL-MUKİT Her türlü mahlukata münasip rızık veren
 
EL-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
 
EL-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi
 
EL-KERİM İyilik ve ikramı bol olan
 
ER-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü
 
EL-MÜCİB Kullarının dualarına cevap veren
 
EL-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan
 
EL-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan
 
EL-VEDUD İtaatkar kullarını çok seven
 
EL-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz 
 
EL-BAİS Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
 
EŞ-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören
 
EL-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
 
EL-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan 
 
EL-KAVİYY Güç ve kuvveti sonsuz olan
 
EL-METİN Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
 
EL-VELİYY Müminlerin dostu olan
 
EL-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
 
EL-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen
 
EL-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
 
EL-MUİD Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten 
 
EL-MUHYİ Canlılara hayat veren
 
EL-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
 
EL-HAYY Gerçek hayat sahibi olan
 
EL-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
 
EL-VACİD İstediğini bulan
 
EL-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi
 
EL-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
 
ES-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
 
EL-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan
 
EL-MUKTEDİR Her şeye gücü yeten
 
EL-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren
 
EL-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan
 
EL-EVVEL Herşeyden önce olan
 
EL-AHİR Herşeyden sonra olan
 
EZ-ZAHİR Varlığı apaçık görünen
 
EL-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan 
 
EL-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan
 
EL-MÜTEALİ Ali, büyük
 
EL-BERR Herkesten fazla iyilik yapan
 
ET-TEVVAB Bütün tevbeleri kabul eden
 
EL-MÜNTEKİM Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
 
EL-AFÜVV Kullarını çok çok affeden
 
ER-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
 
MALİKÜL MÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır

 
 
ZÜL-CELALİ VEL İKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
 
EL-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun
 
EL CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan
 
EL GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
 
EL-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
 
EL-MANİ İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
 
ED-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
 
EN-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan
 
EN-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
 
EL-HADİ Kullarına hidayet veren
 
EL-BEDİ Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
 
EL-BAKİ Varlığının sonu olmayan
 
EL-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
 
ER-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
 
ES-SABUR Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

AZRAİL'İN Geliş Anı NİĞDE'de ŞOK GÖRÜNTÜLER ! Allah ölümün hayırlısını versin ! Domates Tarlasını Süren Adam Öyle Bir Şey Buldu Ki... İZLENMESİ GEREKEN İBRETLİK VİDEO ! Kadın Dediğin Böyle Olmalı

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Bayburtlu Askerdeyken Ailesine Mektup Yollarsa :)